معرفی فری‌تون Free Ton

:fire: معرفی پروژه Free TON

راه اندازی رمز ارز تلگرام توسط توسعه دهندگان شبکه باز تلگرام
پس از عدم توفیق تلگرام در راه اندازی ارز گرام، جمعی از توسعه دهندگان « تون‌ » به طور مستقل بلاک چین تلگرام را راه اندازی کردند. شبکه بلاک چین تلگرام با اسم جدید « فری‌تون » و ارز گرام با اسم جدید « تون کریستال » و نماد مختصر « تون » به طور آزمایشی راه اندازی شد.
گروه انجمن « تون» ایران، جهت بحث و تلادل نظر در مورد شبکه « فری‌تون» و ارز « تون کریستال » راه اندازی شده است


پروژه « تون » یک پروژه متن باز یا اوپن سورس است و تلگرام پیش از این هم تاکید کرده بود که هیچ کنترلی بر روی خود بلاک چین «تون» ندارد. در حقیقت، این شرکت کل کد «تون» را در اکتبر سال ۲۰۱۹ بر روی سایت گیت هاب قرار داد. این امر به « فری‌تون» که یک جامعه مستقل و متشکل از اعتباردهندگان است اجازه داد تا یک بلاک چین مبنی بر «تون» را در اوایل ماه مه سال ۲۰۲۰ راه اندازی و اجرا کنند.
Ron Millow
ترویج کننده جامعه و انجمن « فری‌تون» و مامور ارشد توسعه کسب و کار آزمایشگاه‌های «تون» که یک گروه شخص ثالث توسعه دهنده زیرساخت‌های بلاک چین به حساب می‌آیند برای کوین تلگراف توضیح داد که دلیل متولد شدن “فری‌تون» این بود که تلگرام نتوانست این شبکه را راه اندازی کند. او افزود : نظاره کردن کنار رفتن تلگرام از صحنه این نبرد برای ما بسیار ناراحت کننده بود اما روند کار آنها تنها یک نبرد بود. این نرم افزار رایگان به نحوی در حال زندگی کردن است و نمی‌توان آن را متوقف کرد، و طی همین جریان به جامعه مخاطب خود انگیزه مورد نیاز برای حرکت را درست در جایی که متوقف شده بودند اهدا کرد .طبق گفته‌های ایشان، بزرگ‌ترین تفاوت بین “ تون » تلگرام و “فری‌تون» این است که پروژه دوم بدون هیچ سرمایه‌گذاری شروع به کار کرد و توسط یک جامعه و نه توسط یک موجودیت راه اندازی شد.
Mitja Goroshevsky
توسعه دهنده تکنولوژی “فری‌تون» و افسر تکنولوژی ارشد آزمایشگاه‌های “ تون » به کوین تلگراف گفت که توسعه دهندگان “فری‌تون» بسیار به کار خود وابسته هستند. او همچنین بیان کرد که : سیل عظیمی از توسعه دهندگان از سراسر جهان برای حمایت و پیوستن به این جامعه در راستای رشد آن به ما پیشنهاد کمک می‌دهند. با کنار گذاشتن گروه‌ها و کانال‌هایمان، می‌توان دید که تنها گروه‌های توسعه دهنده ما به صورت تقریبی به ۳۰۰۰ عضو در طول یک هفته رسیده است و ۲۰۳۵ نفر از این افراد در این لحظه بیانیه عدم غیرمتمرکز بودن “فری‌تون» را امضا کرده‌اند.
1 Like